Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Montessoriförskolan Päronet, Snusmumriken 2021

Skapad 2021-02-17 08:50 av Annelie Helmersson
Underlag för ett gott samtal!
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder pedagogerna barnens nulägen samt intervjuar barnen utifrån frågeställningarna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalen är ett sätt för oss på förskolan att utvärdera verksamheten och dess innehåll. Tillsammans med er föräldrar och vårdnadshavare talar vi om barnets trivsel, utveckling och lärande. Det ger en bra bild av hur vi ska gå vidare och utveckla vår verksamhet så det gynnar barnens utveckling och barngruppen på bästa sätt. Utvecklingssamtalet är också en möjlighet för er och barnen till inflytande i förskolans verksamhet.

I läroplanen finns ett antal strävansmål som vi i förskolan ska arbeta mot. Utifrån de målen planerar och genomför vi vår verksamhet. Genom omsorg, lek och lärande i stimulerande och utmanande miljö ska den pedagogiska verksamheten leda till utveckling och lärande hos barnen. Förskolans läroplan finns att läsa på förskolan eller här på Unikum.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

Montessoriförskolan Päronets prioriterade mål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

  Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor

Pedagogens syn:

Vårdnadshavarens syn:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Omsorg, utveckling och lärande

Montessoriförskolan Päronets prioriterade mål: "Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om barnets intressen
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Barnets syn

Pedagogens syn

Vårdnadshavarnes syn

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Barns delaktighet och inflytande

Montessoriförskolan Päronets prioriterade mål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

  Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga.

Nuläge
 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
 • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka

Barnets syn

Pedagogens syn

Vårdnadshavens syn

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Inför förskoleklass

För dig/er som har barn som ska börja förskoleklass hösten 2017
Utvärderingen besvaras gemensamt av pedagog och vårdnadshavare på samtalet

  Beskriv aktiviteter som bidragit till utveckling. Det är inte barnet som ska utvärderas utan verksamhetens planering och genomförande utifrån varje enskilt barns rätt till inspiration, utmaningar och stöd kopplat till det beskrivna nuläget inför utvecklingssamtalet.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: