Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal - Pärlan/Viktoriaskolan vt21

Skapad 2021-02-17 10:04 av Emma Gustavsson
Detta är mall 1 bearbetad för vt21 för medarbetarsamtal mellan rektor och personal på Pärlan/Viktoriaskolan.
Medarbetarsamtal 16 - 65 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje arbetsår har jag medarbetsamtal med min chef/rektor. Samtalet handlar om mitt arbete, min arbetssituation och utveckling. Exempel på saker vi pratar om vid medarbetarsamtalet:

  • saker som jag gjort och lärt mig under året som gått
  • hur arbetet med tidigare mål har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och arbetsplatsen kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utifrån framförallt våra fokusområden och mål: - detta har jag gjort och lärt mig under året, samt treårsperioden, som gått - så här har det gått med arbetet med tidigare mål  - det här ser jag som mina viktigaste utvecklingsområden

Ett hållbart arbetsliv

Uppdragsdialog För ett hållbart arbetsliv är din goda hälsa och en bra arbetsmiljö viktigt. Titta tillbaka på vad du tänkte förra våren och reflektera utifrån vad som förändrats sedan dess: - Beskriv i korthet hur du ser på din totala arbetssituation utifrån nedanstående rubriker. - Beskriv i korthet också dina förväntningar på din rektor/chef.
Arbetsmiljö Hur upplever du din fysiska och psykiska arbetsmiljö?

Kompetensutveckling och möjlig karriärsutveckling

 

Mina tankar kring kompetensutveckling, möjlig karriärsutveckling, olika uppdrag på skolan

Medarbetarsamtalet

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: