👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eslövs förskolor- Utvecklingssamtal

Skapad 2021-02-17 03:13 av Mimmi Bertilsson
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med utvecklingssamtalet är att främja ert barns trivsel, utveckling och lärande samt ge er vårdnadshavare möjlighet att påverka och vara delaktiga i detta. Det är viktigt att vi skapar en dialog mellan er vårdnadshavare och oss pedagoger. Detta för att bilden av barnets utveckling och lärande ska belysas ur såväl vårdnadshavarnas perspektiv som ur ett pedagogperspektiv. Dialogen/samverkan ligger till grund för det fortsatta arbetet med barnets utveckling och lärande.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas utifrån barnets mognad och intresse.

Frågor till barnet

På denna sida berättar vi tillsammans med barnet vad som hänt och hur vi jobbat det senaste året.

Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande
Förskola Hem

Inför utvecklingssamtalet vill vi gärna att du/ni svarar på några frågor då dina/era tankar är viktiga för vår verksamhet.

Nytt avsnitt

Syftet med överenskommelserna är:

  • Att utifrån barnets behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta med aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande.

Nytt avsnitt