Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karlbergs förskolor Utvecklingssamtal 2021

Skapad 2021-02-19 10:35 av Anna Lund
Samtalsmall för Karlbergs förskolor 2020/2021
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet fokuserar på barnets lärande och utvecklingsprocesser och har ett just nu-perspektiv.

I samtalet får vi tillfälle att tillsammans med vårdnadshavarna fördjupa oss i dessa processer, bland annat med hjälp av kompletterande utvald pedagogisk dokumentation.
Den utvalda pedagogiska dokumentationen bjuder in föräldrarna till reflektion och aktivt deltagande i samtalet om barnets lärande och utveckling.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad väcker barnets engagemang och intresse just nu i vår verksamhet, och hur visar sig detta? (Använd gärna stödord.)
Koppla till läroplansområdena Normer och värdenUtveckling och lärande samt Barns inflytande.

Vilka pågående utvecklings-/läroprocesser ser vi just nu hos barnet i vår verksamhet? Hur arbetar vi i vår verksamhet för att just nu utmana barnets utvecklings-/läroprocesser vidare? (Använd gärna stödord.)

Frågor till pedagoger
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Frågor till vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

 

Framåtsyftande planering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: