Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvinnebyskolans förskoleklass - Utvecklingssamtal VT 21

Skapad 2021-02-23 08:25 av Susanne Göransson
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje vårtermin har du ett utvecklingssamtal med din vårdnadshavare och din lärare. Samtalet handlar om din utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Elever och lärare gör förberedelser var för sig inför utvecklingssamtalet. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet kommer lärare tillsammans med elev att gå igenom följande:

  • Elevens förberedelser som gjorts inför utvecklingssamtalet. 
  • Elevens utveckling och lärande. 
  • Övriga frågor. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Trivsel
Namn
Kommentar…
Socialt Nulägesbeskrivning av elevens sociala sammanhang.
Språk och kommunikation Nulägesbeskrivning av elevens språkliga förmåga.
Matematiska resonemang och uttrycksformer Nulägesbeskrivning av elevens matematiska förmåga.
Idrott och rörelse Nulägesbeskrivning av elevens utveckling inom rörelse och hälsa.
Instruktioner och eget ansvar Nulägesbeskrivning av elevens förmåga att lyssna och genomföra instruktioner samt ta eget ansvar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: