Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åkerbrukets förskola- uppföljningssamtal

Skapad 2021-02-23 02:17 av Malin Engström
Uppföljningssamtalet med vårdnadshavare efter introduktionen (samtalet genomförs inom en månad efter introduktion) Samtalet hålls i en dialog med vårdnadshavare utifrån en bilddokumentation från barnets första tid på förskolan och med stöd av nedanstående frågeställningar.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu har ert barn gått några veckor på förskolan och det är dags för oss att tillsammans prata igenom hur introduktonen har fungerat för er och ert barn.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Dokumentation från introduktionen

Nytt avsnitt

Tankar och reflektioner kring inskolningen från vårdnadshavare

Nytt avsnitt

Sammanfattning av samtalet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: