Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämningsplan Rullstenen

Skapad 2021-03-01 07:50 av Karin Lagerström
Överlämningsplan Nysäter och Rullstenen
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn.
Under samtalet fokuseras barnets styrkor och möjligheter, samt behov och stöd för fortsatt utveckling och nya utmaningar och vi kommer att fokusera på följande frågeställningar 

- Det här tycker jag om att göra på förskolan. 

- Vad tycker du att du har lärt dig på förskolan? 

- Vad har du för tankar kring att börja i förskoleklassen? 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Samtal inför övergången till förskoleklass. 

Frågor inför samtalet som ni kan fundera över.

Förkollärarens del - om barnets förskoletid med fokus på sista året. 

  • Beskriv kortfattat hu barnen har använt sig av den pedagogiska miljön och de olika aktiviteter och sammanhang som erbjudits. 

 

  • Vad har barnet varit extra intresserad av och uppskattat? Vad har barnet själv valt, sökt sig till och tyckt om att leka/ aktiverat sig med? 
Pedagogernas syn:

Syftet:

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar." Lpfö18 s.6

Hur går vi vidare?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: