Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-klass VT utvecklingssamtal Skeda och Slaka skola

Skapad 2021-03-01 10:26 av Eva Samelius
Utvecklingssamtal för förskoleklassen VT på Skeda och Slaka skola.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalets syfte är att stärka elevens självförtroende och att hjälpa eleven att se sin utveckling, samt att sätta upp nya mål för sitt lärande. Elev och vårdnadshavare har en möjlighet att ge skolan information och ställa frågor om elevens kunskaps- och sociala utveckling.

Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Inför samtalet får ni möjlighet att förbereda genom att ta del av informationen i Unikum. 

Förmågor att utveckla i förskoleklass:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer 
 • lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Välj det ansikte som du tycker passar bäst för varje fråga.

Elevfrågor Så här känner jag mig ...

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att arbetat med till nästa utvecklingssamtal. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

Framåtsyftande planering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: