Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 6 VT utvecklingssamtal Skeda och Slaka skola

Skapad 2021-03-01 13:18 av Eva Samelius
Utvecklingssamtal för årskurs 6 VT på Skeda och Slaka skola
Grundskola 12 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalets syfte är att stärka elevens självförtroende och att hjälpa eleven att se sin utveckling, samt att sätta upp nya mål för sitt lärande. Elev och vårdnadshavare har en möjlighet att ge skolan information och ställa frågor om elevens kunskaps- och sociala utveckling.

Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Inför samtalet får ni möjlighet att förbereda genom att ta del av informationen i Unikum. 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Svara på frågorna.
Det finns även en fråga längst ner för vårdnadshavare.

Elevfrågor
Frågor-Vårdnadshavare

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att arbetat med till nästa utvecklingssamtal. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

Framåtsyftande planering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: