Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ankan VT21 Vikarier

Skapad 2021-03-03 11:06 av Frida Bergling
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Medarbetarsamtal sker mellan medarbetare och rektor två gånger per år. Ett på våren och ett på hösten, där höstens samtal även är ett lönegrundande samtal. Utgångspunkten för samtalen är medarbetarens arbetssituation, utvecklingsmål samt verksamhetens mål.

Syfte

  • Stärka samarbete och kommunikation mellan medarbetare och rektor
  • ge rektor och medarbetare en överblick av den aktuella arbetssituationen och det uppnådda arbetsresultatet,
  • ge tillfälle att stämma av uppställda förväntningar, mål, krav och önskemål,
  • ge medarbetaren möjlighet att påverka sin arbetssituation och framtida arbetsuppgifter
  • Fånga upp utvecklingsbehov hos medarbetaren och formulera en utvecklingsplan           
  • Utveckla arbetslaget och verksamheten

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Förbered dig genom att läsa igenom och svara på frågorna. Jag läser igenom dem innan vi träffas.

 

 

 

Medarbetarsamtalet beräknas ta ca 45 min.

Tillsammans diskuterar vi igenom de svar du förberett inför samtalet. I överenskommelsen skriver vi antingen förslag på hur du kan arbeta för att nå dina ännu inte uppnådda mål eller så formulerar vi nya mål utifrån att dina tidigare mål uppnåtts.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: