Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resurscentrum Kärnhuset Återkopplingssamtal 2021

Skapad 2021-03-05 08:59 av Mattias Hoffert
Medarbetarsamtal för Kärnhuset Halmstad - Återkopplingssamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Välkommen till ditt Återkopplingssamtal!

Återkopplingssamtalet syftar till att chefen ska ge dig återkoppling på resultat och måluppfyllelse under det gångna året utifrån de mål och överenskommelser som gjorts i medarbetarsamtalet, med stöd av lönekriterierna.

Årets återkopplingssamtal förbereds i Unikum där chefen ska, men där också du som medarbetare har möjlighet, att uttrycka din prestation i relation till lönekriterierna och medarbetarmål. Min förhoppning är att detta ska möjliggöra en dialog där du som medarbetare kan kommentera, utmana och komplettera min bedömning.

 

Hjärtligt välkommen!

Samverkan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mötet med barn/elever/föräldrar/medarbetare/kollegor/kunder = x
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ledarskap/Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Mitt/mina medarbetarmål Det här ska jag fokusera på att åstadkomma det närmsta året. Lönekriterier som hjälper mig att tydliggöra fokus framåt kan också tas upp här.
Namn
Kommentar…
Min utvecklingsplan (tänk på såväl kunskap som beteende)
Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: