Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsala - kommungemensam mall åk. 6-7 för övergång inom grundsärskolan

Skapad 2021-03-08 13:54 av Tuyara Heed
Samtalsmallen är tänkt att användas på sista utvecklingssamtalet inför övergång till ny klass/skola för respektive elev. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundsärskolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i vid övergång inom grundsärskolan.
Grundsärskola 12 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola. 

Frågorna kan förberedas i förväg av eleven.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • Vad jag har lärt mig under terminen
 • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
 • Mina viktigaste utvecklingsområden

Eftersom det är sista utvecklingssamtalet på denna skola går vi dessutom igenom övergångsfrågor som också kommer att tas upp vid det första utvecklingssamtalet på nästa skola.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

 

Mitt skolarbete
Trivsel
Jag tycker skolarbetet är roligt när ... Vilka ämnen/ämnesområden tycker jag om/mindre om? Titta på klassens schema tillsammans med eleven. Prata om varje ämne/ämnesområde. Titta på alster, arbetsuppgifter, bilder/fotografier, läromedel och annat dokumenterat material.

Ämnen

Namn
Kommentar…

Ämnesområde

Namn
Kommentar…

Jag vill ha stöd i skolarbetet genom:

 • individuellt schema
 • instruktioner steg för steg
 • bildstöd
 • tecken som stöd
 • anteckningar i förväg
 • bildstöd i förväg
 • använda minnesstöd t. ex. tankekarta
 • instruktionsfilm
 • dubbla uppsättningar av läromedel (skola och hem)
 • korta pauser
 • använda hörselkåpor
 • lyssna på musik
 • använda tidshjälpmedel
 • särskild stol
 • särskilt bord
 • skärmar
 • avskildhet
Hur känns det att ...

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår utifrån mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: