Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal F-Klass Bergsättraskolan

Skapad 2021-03-09 10:07 av Anna Agge
Förskoleklass
Grundskola 5 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

Lärarens bild av det vi just nu ser i skolan

Övrig utveckling

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

Min skolsituation

Mina intressen och styrkor, mitt lärande och hur det är att vara i skolan. Fylls i hemma med hjälp av vårdnadshavare.

Jag
 • Smiley med "ledsen" mun - Inte alls
 • Smiley med "rak" mun - I viss grad
 • Smiley med "glad" mun - I stor grad
 • Smiley med "jätteglad" mun - I mycket stor grad

 • Mitt ansvar för lärandet
  Om att vara i skolan

  Inför utvecklingssamtalet

  Nedan har du som vårdnadshavare möjlighet att skriva ner saker du vill ta upp vid utvecklingssamtalet. Kom ihåg att utvecklingssamtalet ska vara i huvudsak framåtsyftande och fokusera på ditt barns kunskapsinhämtning. Önskas ett längre samtal gällade något annat så bokar vi gärna in det separat. Kontakta respektive förskollärare så fixar vi det.

  Vad vill du diskutera på utvecklingssamtalet?

   

  Min individuella utvecklingsplan - IUP

  Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste året. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

  Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan. 

  IUP

  Synpunkter efter utvecklingssamtalet

  Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er vårdnadshavare nu direkt efter samtalet. Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att göra verksamheten bättre.

  OBS! Frågorna kan besvaras först efter det att mentorn låst planen

  Om utvecklingssamtal och IUP
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: