Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutningssamtal 5 åringar

Skapad 2021-03-09 03:52 av Caroline Wiking
Utvecklingssamtal Engelbrekts förskola
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet kommer att handla om vad ditt/ert barn har fått möta i undervisningsväg under sitt sista år på förskolan samt att vi blickar framåt mot höstens skolstart. 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen." (s 7 Läroplan för förskolan)

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper,
erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande (s 17 Läroplanen för förskolan)

Länk till Läroplan för förskolan 18

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Genom samtalet synliggör vi ert barns individuella lärande och utveckling i projektet samt blickar framåt mot skolstarten för ditt/ert barn. 

 

Frågor till vårdnadshavarna

Det handlar alltså om vad som uppstår mellan barnet och omgivningen och inte om att synliggöra hur barnet agerar i relation till färdiga teorier eller fastställda normer eller om hur barn i en viss ålder borde göra, tänka och tala. (Skolverket, 2016, sid 37)

Samtalet utgår från det projekt som lärgruppen arbetar med och genom det synliggör vi barnets utveckling och lärande.

Vi pratar också om barnets tankar inför skolstarten.

Samtalets gång *Introduktion/beskrivning av innehållet i samtalet *Genomgång av underlaget *Vårdnadshavarnas frågeställningar *Barnets svar i samtalet *Sammanfattning/avslutning
Samtal med barnet
Här samtalar vi med barnet om skolstarten och vad hen tänker kring denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: