Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för Munsö skola

Skapad 2021-03-10 11:48 av Marie Birgitta Eklund
Vårterminen 2021
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Eleven och läraren förbereder sig på skolan utifrån frågor

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Inför samtalet har vi pratat och svarat på några frågor här på skolan som vi utgår från på samtalet. Vi vill även att ni hemma pratar och svarar på dem för att kunna enas om utvecklingsområden tillsammans.

Vårterminens utvecklingssamtal kommer att hållas digitalt via Teams. Vårdnadshavare får en tid tilldelad i Unikum och därefter kommer elevens mentor att bjuda in vårdnadshavare till ett Teamsmöte. Inbjudan kommer att landa i er mailbox.
 
Inbjudan kommer att skickas till vårdnadshavare med barn i åk F-2. Eleverna i dessa årskurser deltar tillsammans med sin vårdnadshavare  i hemmet.
 


För att mötesinbjudan ska komma fram till er så är det viktigt att aktuell epost finns angiven i Unikum.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:
- saker som eleven gjort och lärt sig under terminen
- hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
- vilka som är elevens viktigaste utvecklingsområden
- vi kommer överens om hur eleven och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Med vänlig hälsning,
Martina Almqvist

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här svarar vi på frågor tillsammans i skolan inför utvecklingsamtalet

Hur trivs du i skolan?
Hur är det att arbeta i klassrummet?
Hur är det att ha rast?
Hur är det att ha idrott och byta om?
Hur tycker du det är att lära sig siffror, antal och att räkna?
Vad vill du lära dig mer av?
Hur tycker du det är att läsa?
Hur tycker du det är att skriva?
Vad vill du lära dig mer av?
Vad vill du visa dina vårdnadshavare?
Hur tycker du vuxna är mot dig ?
Hur tycker du andra barn är mot dig?
Hur är du mot andra?
Hur trivs du på fritids?
Vad vill du göra på fritids?

Här vill vi att ni svarar på frågor hemma inför utvecklingssamtalet 

Hur trivs du i skolan?
Hur är det att arbeta i klassrummet?
Hur är det att ha rast?
Hur är det att ha idrott och byta om?
Hur tycker du det är att lära sig siffror, antal och att räkna?
Vad vill du lära dig mer av?
Hur tycker du det är att läsa?
Hur tycker du det är att skriva?
Vad vill du visa dina vårdnadshavare?
Hur tycker du vuxna är mot dig ?
Hur tycker du andra barn är mot dig?
Hur är du mot andra?
Hur trivs du på fritids?
Vad vill du göra på fritids?
Vad vill du lära dig mer om?
Överenskommelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: