Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Vällsjöskolan F-5 VT 2021

Skapad 2021-03-10 12:10 av Anna-Karin Hellgren
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och en pedagog. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och min sociala utveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen.
  • Vi pratar om hur jag trivs och min skolsituation utifrån de frågor jag svarat på i skolan inför samtalet.
  • Vi tittar på hur arbetet med tidigare överenskommelser (mål) har gått.
  • Mina viktigaste utvecklingsområden och hur jag och skolan kan arbeta med dessa.
  • Övriga frågor från elever, föräldrar eller pedagoger. 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Tillsammans med andra elever och vuxna
Mitt lärande och ansvar
Kommentar (frivillig)

Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle per termin, där läraren, eleven och vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens kunskaper utifrån läroplanen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.

Inför utvecklingssamtalet

Här sammanfattar vi de mål som är viktigast för mig att nå till nästa samtal. Planen används i skolarbetet och kommer att påverka hur jag arbetar och vad jag lägger extra tid på.

Vi går igenom och skriver en framåtsyftande planering under utvecklingssamtalet. 

 

Hur gör vi?
Hur gick det?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: