Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BSF Lunds kommun Lönesamtal.

Skapad 2021-03-11 02:17 av Jenny Hejde
I Lunds kommun värdesätts hur vi svarar upp mot vår vision, genom att vi aktivt arbetar mot våra uppsatta mål och vårt uppdrag. Det premieras när vi har ett lärande och utvecklande förhållningssätt samt när vi arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer. Tillsammans med medarbetarsamtalet är lönesamtalet en del av den årliga löneöversynsprocessen. Vid det årliga lönesamtalet mellan chef och medarbetare utvärderas hur medarbetaren lyckats med sina uppgifter i förhållande till lönekriterierna. Lönesamtalet ska ses som ett led i en kontinuerlig process där också med- arbetarsamtal och förtydligande av kriteriernas innebörd på arbetsplats-nivå ingår
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Läs igenom frågeställningarna i samtalsmallen. Gå tillbaka till föregående års dokumentation och reflektera över hur det senaste året har varit.

För dig som medarbetare är detta ett tillfälle att i dialog med din chef prata om din egen utveckling och dina förutsättningar att göra ett gott arbete framåt. Tänk därför på att ha framtida behov och möjligheter i fokus

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Kompletterande lönekriterier för chefer

För formella chefer ska nedanstående områden bedömas som komplement till de gemensamma lönekriterierna som gäller för alla medarbetare. Kriterierna tar sin utgångspunkt från styrdokumentet Att leda i Lund där förväntningar på chefer i Lunds kommun konkretiseras.

Mål och uppdrag
Mål, resultat och uppföljning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hållbarhet och helhetssyn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: