Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Videskolan Palmblad utvecklingssamtal vt 2021

Skapad 2021-03-11 02:26 av Elin Stjernström
Grundskola 11 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och om min kunskapsutveckling.

Dagordning vid utvecklingssamtalet

 • Välkomna: Jag hälsar alla välkomna till samtalet.
 • Trivsel: Vi tittar på "Min trivsel i skolan" i Unikum och pratar om hur jag trivs i skolan.
 • Skolarbete: Jag visar några av mina skolarbeten.
 • Kunskaper: Vi tittar på kunskapsöversikten i Unikum och diskuterar vid behov.
 • Utveckling: Vi pratar om förra årets överenskommelse i Unikum och pratar om hur det har gått. Vi tittar på "Min utveckling" och pratar om vad jag tycker gått bra och vad jag vill utveckla.
  Vi gör en ny överenskommelse.
 • Övrigt: Vi pratar om övriga frågor.
 • Avslutning: Jag avslutar med att tacka de medverkande.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Trivselfrågor

Frågor kring min utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". 

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Jag och min skoldag
Jag tillsammans med andra

Min utveckling

Här skriver vi in vad jag vill utveckla. Vi kommer överens om vad skolan ska göra för att stödja mig, och vad jag själv behöver göra. 

Det här vill jag utveckla:
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Inför nästa samtal skrivs en kort utvärdering här.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: