Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Videskolan Palmblad åk. 9 vt21 kommungemensam

Skapad 2021-03-11 02:41 av Elin Stjernström
Samtalsmallen är tänkt att användas på sista utvecklingssamtalet inför övergång till ny klass/skola för respektive elev. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i vid övergång till gymnasiet i slutet av 9.
Grundskola 15 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och om min kunskapsutveckling.

Dagordning vid utvecklingssamtalet

   • Välkomna: Jag hälsar alla välkomna till samtalet.
   • Trivsel: Vi tittar på "Min trivsel i skolan" i Unikum och pratar om hur jag trivs i skolan.
   • Skolarbete: Jag visar några av mina skolarbeten.
   • Kunskaper: Vi tittar på kunskapsöversikten i Unikum och diskuterar vid behov.
   • Utveckling: Vi pratar om förra årets överenskommelse i Unikum och pratar om hur det har gått. Vi tittar på "Min utveckling" och pratar om vad jag tycker gått bra och vad jag vill utveckla.
    Vi gör en ny överenskommelse.
   • Övrigt: Vi pratar om övriga frågor.
   • Avslutning: Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

 

Lgr 11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår utifrån mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola. 

Frågorna kan förberedas i förväg av eleven.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid på högstadiet
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: