Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande utvecklingssamtal inför förskoleklass Kullegårdens förskola

Skapad 2021-03-16 08:19 av Camilla Glimfjord
Detta är en mall som Vallhamra förskola använder till avslutande utvecklingssamtal inför övergång till förskoleklass.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Avslutande utvecklingssamtal

Syftet med detta samtal är att runda av och sammanfatta barnets tid i förskolan.

Inför utvecklingssamtalet har vi pedagoger tillsammans med Ert barn samtalat kring dokumentationen i Unikum. Samtalet utgår från barnets eget perspektiv, och kommer att handla om ditt barns intressen, kompetenser, behov och förväntningar på förskoleklassen.

 

I våra styrdokument står det:

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklass, skolan och fritidshemmet.

Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och vid övergång särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling."

(Läroplan för förskolan LPFÖ 18)

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet. 

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: