👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan FSK

Skapad 2021-03-17 03:14 av Per Dahlström
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Samtalsfrågor. Behöver inte ske vid ett tillfälle, utan kan ske över tid.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svara på frågorna inför vårt samtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
ÅRETS PRIORITERADE OMRÅDEN I Nordanstigs kommun fokuserar vi på en fjärdedel av förskolans läroplan varje år. På så vis kan vi komma djupare inom varje område.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Normer och värden
I vilka situationer kan vi se att han/hon utvecklar inlevelse och förståelse för:
 • kamratrelationer
 • miljö
 • samarbete
 • Namn
  Kommentar…
  Utveckling och lärande
   I vilka situationer kan vi se att han/hon visar intresse och utvecklar sin förmåga för:
   
 • språkutveckling dvs. att lyssna, berätta, kommunicera, skriva
 • skapande
 • bygg och konstruktion
 • matematiska begrepp
 • motorisk förmåga, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • skapande, musik och dans/rörelse
 • naturvetenskap och teknik
 • Namn
  Kommentar…
  Barns Inflytande
  I vilka situationer kan vi se att han/hon uttrycker och utvecklar sin förmåga för:
 • tankar, åsikter och förslag
 • förstå demokratiska principer (samarbete)
 • delaktighet
 • Namn
  Kommentar…

  Överenskommelse

  Utvecklingsplanen fylls i tillsammans vid samtalet.
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Utvärdering görs innan nästa överenskommelse tas fram

  Synpunkter efter utvecklingssamtalet

  Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar nu direkt efter samtalet..
  Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att göra verksamheten bättre.

  Om utvecklingssamtal
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…