👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämning från förskola till förskoleklass - generell överlämning

Skapad 2021-03-26 11:30 av Mai Skoglund
Underlag för överlämningssamtal mellan förskola och förskoleklass. I de fall barnet behöver extra anpassningar eller särskilt stöd kompletteras informationen med ......
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förskolan förbereder underlag för överlämningsamtal till skolan. Överlämningsdokumentet fungerar som stöd för att övergången till skolan skall ske på för barnet så bra sätt som möjligt och därmed skapa en bra start på skoltiden.

Välkommen till mitt samtal agenda

Det här är en samtalsmall till sista utvecklingssamtalet på förskolan. Där barnet, vårdnadshavaren och pedagogen ger sin syn på barnets starka sidor, utvecklingsområden och tankar kring skolstart. Dokumentet syftar till att skapa goda förutsättningar till fortsatt god utveckling i skolan för barnet. Alla vårdnadshavare för barnet, måste godkänna att skolan (pedagogen i förskoleklass/fritidshem) får ta del av detta innehåll. Syftet med att läraren får ta del av samtalsinnehållet är att barnet ska få så bra övergång till förskoleklass som möjligt.

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. (Utdrag från läroplanen för förskolan 18)

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt