👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutningssamtal Park 2021

Skapad 2021-05-06 14:44 av Ylva Grandell
Syftet med avslutningssamtalet är att göra barnen delaktiga i att avsluta sin tid på förskolan samtidigt som, om barnet slutar för att börja i förskoleklass, det är en förberedelse inför skolans verksamhet. Om det är ett äldre förskolebarn introducerar vi dem till att använda Unikum och själva vara aktiva i både förberedelser och genomförande av samtal. Genom det ger vi dem möjlighet att kunna ta ansvar för sin egen utbildning. Tillsammans med en pedagog kommer barnet att förbereda sitt samtal genom att välja material att visa och svara på några frågor. I den mån barnet själv vill, kommer det att hålla i samtalet med stöd av pedagogen.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med avslutningssamtalet är att göra barnen delaktiga i att avsluta sin tid på förskolan samtidigt som, om barnet slutar för att börja i förskoleklass, det är en förberedelse inför skolans verksamhet. Om det är ett äldre förskolebarn introducerar vi dem till att använda Unikum och själva vara aktiva i både förberedelser och genomförande av samtal. Genom det ger vi dem möjlighet att kunna ta ansvar för sin egen utbildning. Tillsammans med en pedagog kommer barnet att förbereda sitt samtal genom att välja material att visa och svara på några frågor. I den mån barnet själv vill, kommer det att hålla i samtalet med stöd av pedagogen.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

I Norrtälje kommun finns en gemensam mall för frågor som vi ställer till barnen och som sedan följer med dem till skolans verksamheter. Dessa frågor vänder sig därför i första hand till de barn som slutar för att börja i förskoleklass. För att få en så komplett bild som möjligt av barnets funderingar, tankar och känslor önskar vi att både pedagogen och vårdnadshavare ställer samma frågor. Dessa ligger sedan till grund för samtalet.

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför skolstart är det bra om ni har tänkt igenom vad som är bra för mottagande skola att veta om ert barn. Om ert barn ska börja på en annan förskola är det också bra om ni har tänkt igenom om det är något ni vill att vi ska förmedla till mottagande förskola.

Vi vill hela tiden utveckla vår verksamhet och ni är viktiga i det arbetet. Vi önskar därför att ni också berättar för oss om er upplevelse av förskolan.

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

"Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv." ur Lpfö 18

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…