👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Härryda kommun, Gärdets förskola samtalsmall 2

Skapad 2021-05-10 05:07 av Ann Parkstad
Som ett led i att främja likvärdighet i arbetet med att följa upp och samverka barnens lärande och utveckling med vårdnadshavarna på förskolan har vi tagit fram ett gemensamt underlag för hur vi ska arbeta med processen kring utvecklingssamtal. ​ Barnsynen ska präglas av att barnen är medskapande i vår verksamhet. Vi har i uppgift att alltid ta vara på barnens tankar, idéer och åsikter. Lärandet blir då levande och vi som pedagoger har i uppgift att öppna upp och synliggöra det kompetenta barnet i samtalet, oavsett om barnet är närvarande i samtalet eller ej. 
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Pedagogens underlag inför samtalet:

Lärande och Kunskaper

 • Aktuellt projekområde/fokusområde för avdelningen/förskolan?
 • Vad tycker barnet är intressant och var ligger lusten att lära?
 • Hur utmanar/utvecklar vi detta i förskolan?
 • Så här kan vi se att barnet närmar sig nya saker, material och miljö på förskolan. Vilka strategier använder barnet?

 

Relationer

 • Hur samspelar barnet med sin omgivning? Kommunikation, kamratrelationer, trygghet och trivsel?
 • Hur utmanas barnet av sina kamrater, oss vuxna och förskolans miljö?

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår utbildning och hur vi konkret arbetar med följande områden.
Under samtalet fokuseras barnets styrkor och möjligheter, samt behov och stöd för fortsatt utveckling och nya utmaningar.

 •  

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Syfte med utvecklingssamtal:

 • Att uppmärksamma ert barn och gemensamt synliggöra barnets styrkor, intressen och kompetenser. 
 • Att visa på hur vår pedagogiska verksamhet bidrar till ert barns utveckling och lärande.
 • Att skapa delaktighet och inflytande för både barn och vårdnadshavare kring barnets utveckling och lärande.

Länk till Läroplanen>>>

 

Inför samtalet vill vi gärna att ni förbereder er genom att tänka kring följande frågor:

Pedagogens underlag inför samtalet:

Lärande och Kunskaper

 • Aktuellt projekområde/fokusområde för avdelningen/förskolan?
 • Vad tycker barnet är intressant och var ligger lusten att lära?
 • Hur utmanar/utvecklar vi detta i förskolan?
 • Så här kan vi se att barnet närmar sig nya saker, material och miljö på förskolan. Vilka strategier använder barnet?

 

Relationer

 • Hur samspelar barnet med sin omgivning? Kommunikation, kamratrelationer, trygghet och trivsel?
 • Hur utmanas barnet av sina kamrater, oss vuxna och förskolans miljö?

 

 

Underlag inför samtalet Sammanfattning av underlaget:​ Så här ska vi arbeta vidare på förskolan för att stimulera och uppmuntra fortsatt utveckling och lärande:​ ​
Barnintervju:

Syftet:

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar." Lpfö18 s.6

Hur går vi vidare?