👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning, Herrängs förskola

Skapad 2021-05-14 06:21 av Sara Falkenström Karlsson
Underlag för uppföljning av inskolning.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu har ert barn gått några veckor på förskolan och det är dags för oss att tillsammans prata igenom hur inskolningen har fungerat för er och ert barn.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Tankar och reflektioner kring inskolningen

Pedagogernas tankar och reflektioner:
Hur upplevde ni inskolningen? Vad gick bra och vad kan bli bättre.
Vad säger barnet om förskolan hemma?
Hur upplever ni hämtning och lämning
Era reflektioner om hur barnet upplevt inskolningen och hur det trivs på förskolan
Har ni några övriga tankar eller reflektioner om inskolningen eller vår verksamhet?

Frågor till lite äldre barn.

Hur känner du dig när du är på förskolan?
Kan du berätta om något som du har gjort på förskolan.

Sammanfattning utifrån samtalet ang barnets första tid på förskolan.

Sammanfattning av samtalet

Syftet med överenskommelserna är:

  • att utifrån barnets talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande med stöd av läroplanen.

Överenskommelse till nästa samtal.