👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad – Katrinebergs grundsärskola – yngre åldrar med bilder

Skapad 2021-05-19 10:50 av Maja Bjuggren
Samtalsmall
Grundsärskola 7 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Så här tycker jag om skolan

Övrigt
Inskannade svar "Så här tycker jag om skolan" Använd detta alternativ om frågorna är besvarade i pappersform istället för direkt här ovan i Unikum.
Vad tycker ditt barn om skolan?

Skolans förberedelser

Det här vill jag som pedagog ta upp på samtalet
Det här vill fritids skicka med till samtalet

Min plan

IUP - Individuell utvecklingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast att arbeta med under det närmaste halvåret.
Elev, vårdnadshavare och/eller pedagog kan föreslå mål inför utvecklingssamtalet.
Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det har gått att arbeta med målen.

Överenskommelse
Vem gör vad?
Utvärdering av överenskommelse