👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande samtal, förskola-förskoleklass Finngösa förskola, Ugglums förskolor och Stora Terrassens förskola

Skapad 2021-05-27 13:45 av Fredrika Biörnerud
Förskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vår vision; 

Barn och elever i vårt område vill vågar, och kan ta huvudrollen i sitt egna liv.

Vill om man kan istället för kan om man vill - Ross Greene

 

Barn kommer till förskolan med erfarenheter, kunnande, förväntningar, tankar och idéer och ska mötas med respekt för sin egen unika ingång. Varje barn har sitt sätt att uttrycka sig på och vi har därför skyldighet att låta barnens röster höras vid olika demokratiska arenor där de ska ha möjlighet till inflytande i den dagliga verksamheten. De ska uppleva att möten berikar och att vi är bättre tillsammans. 

Förskolan ä ren av de platser drä sökandet efter livets och framtidens mening äger rum! - Loris Malaguzzi

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Nytt avsnitt