👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bosgårdens pedagogiska enhet - medarbetarsamtal med presentation, 2021

Skapad 2021-05-28 11:42 av Administratör Unikum Mölndal
Mall för medarbetarsamtal - Bosgårdens pedagogiska enhet
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Om mig
Uppdraget som pedagog
Min nuvarande kompetens
Lärande
Arbetstid Tjänstgöringsgrad fördelning i procent (%)
Arbetsinnehåll (utöver grunduppdraget) Tid tillsammans med barnen, pedagogisk utvecklingstid PUT (individuellt), Pedagogisk utvecklingsdialog, PUD (arbetslaget), Pedagogisk utvecklingstid i storarbetslaget (PALUD), Apt,
Ansvar Uppdrag för SKF, enheten, arbetslaget
Kommentar

Nuläge

Nyläge

Återkoppling och skriva

Medarbetarens förväntningar
Rektors förväntan

Generella förväntningar

  • Respektfullt bemötande gentemot barn, föräldrar, kollegor
  • Förståelse för uppdraget och kunskap om styrdokumentens innehåll
  • Vilja att utveckla verksamheten och aktivt bidra till måluppfyllelse på enheten
  • Att du är delaktig, tar del av information via mail, Drive, Unikum med mera
  • Lämnar synpunkter på det som efterfrågas. Men framför allt ställer frågor