👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Partille 1-3 (21)

Skapad 2021-05-31 10:13 av Frida Lindén
En mall för samtalsmall
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 Utvecklingssamtalet steg för steg:

1. Eleven och elevens lärare förbereder sig inför samtalet i skolan och bjuder in vårdnadshavare till samtalet.

2. Vårdnadshavare och elev förbereder sig hemma tillsammans med elev med att fylla i fliken “mitt samtal”

3. Lärare och elev förbereder “Mina ämnen” i skolan. “Mina mål/Överenskommelser” bestämmer vi under samtalet

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Dagordning

Hälsa alla välkomna till ditt utvecklingssamtal.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Nu ska vi prata om hur det går i mina ämnen och sätta nya mål.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Tacka för samtalet!

Mentor berättar vilka ämnen eleven ska skriva om eller välja mellan av de som finns här nedanför. 

Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
NO
SO
Slöjd
Svenska/Svenska som andraspråk
Teknik
Namn
Kommentar…
Mötesanteckningar