👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partille Gymnasium lå 2021/2022

Skapad 2021-05-31 10:37 av Frida Lindén
Inför utvecklingssamtal HT-20
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen

  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått

  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Framgångsfaktorer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieresultat
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här beskrivs de mål som är viktigast för eleven att nå. Målen utvärderas löpande samt vid nästa utvecklingssamtal. 

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Mötesanteckningar
Namn
Kommentar…