👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Astern Östersunds förskolor

Skapad 2021-06-04 11:17 av Anna-Carin Nilsson
Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med er vårdnadshavare skapa en samsyn kring ert barns trivsel, lärande och utveckling både i och utanför förskolan. Vi utgår från er bild av barnet, barnets egna berättelser samt förskolans dokumentation. Under varje rubrik finns några frågor att fundera på innan samtalet.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med er vårdnadshavare skapa en samsyn kring ert barns trivsel, lärande och utveckling, både i och utanför förskolan. Vi utgår från er bild av barnet, barnets egna berättelser samt förskolans dokumentation. Under varje rubrik finns några frågor att fundera på innan samtalet. 

Samtalet utgår från Östersunds kommuns ledord: Att förskolan ska vara Rolig, Trygg, Lärorik  och Likvärdig för alla barn samt Framgångsrik undervisning med fokus på Leken

Ibland kan vi behöva träffas för ett samtal utöver utvecklingssamtalet. Dessa samtal har vi vid behov och initiativ till dessa kan komma från er vårdnadshavare eller från oss på förskolan.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Barns delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Läroplan för förskolan, Lpfö 18).

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen (Läroplan för förskolan, Lpfö 18).

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. (Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

2.4 Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Planering framåt

Syftet är att:

  • skapa en samsyn om hur förskola och hem kan samarbeta med barnets bästa som utgångspunkt.
  • skapa en gemensam bild av barnets intressen, styrkor och behov.
  • följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

 

Planering framåt

Hur har det gått?