👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avstämning av ledarskapet 2021

Skapad 2021-06-04 13:08 av Anette Bergmasth
Samtals och dokumentationsmall för chef och processledare
Medarbetarsamtal 19 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Syfte med samtalet

Medarbetarsamtal är en planerad och strukturerad dialog mellan medarbetare och arbetsledare. Arbetsledaren har ansvar för att samtalen genomförs men medarbetaren och arbetsledaren har ett gemensamt ansvar för innehållet i samtalet. 

Syftet med medarbetarsamtalet är att:

-På ett strukturerat sätt prata igenom nuvarande och framtida arbetssituation utifrån organisationens mål

-Bidra både till verksamhetens mål och utveckling samt medarbetarens utveckling.

Underlaget är indelade i fem områden:

 • Elineberg - Det som gör våra förskolor unika
 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, Team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

Sist följer några frågor som hjälp till att utvärdera och förbättra samtalet.

Att leda sig själv!

Medarbetaren
Chefen
Nytt avsnitt