👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berzeliusskolan 7-9 lära-kännasamtal (HT åk 7)

Skapad 2021-08-11 04:19 av Ulrika Björck
Underlag för lära-kännasamtalet i början av höstterminen i åk 7.
Grundskola 12 - 14
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare samt mentor. På höstterminen i åk 7 handlar samtalet i första hand om att vi ska lära känna varandra.

Dagordning för utvecklingssamtalet:

  • Vi går igenom din förberedelse som gjorts inför utvecklingssamtalet.
  • Vi går igenom och diskuterar hur det har gått tidigare i de olika skolämnena.
  • Vi skriver eventuellt mål som du ska arbeta med fram till nästa utvecklingssamtal.
  • Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Elevens förberedelser

Här får du som elev förbereda dig inför samtalet. Du kommer att få svara på frågorna i skolan. 

Min utveckling Här ska du berätta för oss om hur du upplever att din skolstart på Berzeliusskolan har varit.
Trivsel
Ansvar
Inför samtalet

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under kommande termin. Syftet är att vi ska hjälpas åt att ta dig framåt i skolarbetet. Planen kommer därför att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. 

Mål - Det här vilja jobba mer med under terminen (1-3 olika mål):
Hur ska du nå målen?
Hur gick det? Vid nästa utvecklingssamtal tittar vi på målen som varit och summerar hur de gått.