👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kode, så F-3, 21/22 Kungälvs kommun

Skapad 2021-08-19 10:08 av Karolina Åström
Samtalsmall för utvecklingssamtal Kungälvs kommun, grundskolan.
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om mitt lärande och min sociala uteckling. På samtalet:

  • Pratar vi om vad jag lärt mig under terminen, vad nästa steg är för mig och hur jag kan gå vidare i mitt lärande.
  • Tittar på den samlade bilden av min kunskapsutveckling i de olika ämnen (finns under fliken Kunskaper).
  • Utvärderar hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått. 
  • Ringar  vi in mina nuvarande viktigaste utvecklingsområden och gör en framåtsyftande plan över dem.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling i övrigt

Elevens utveckling i övrigt handlar om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del. På vår skola arbetar vi utifrån värdegrundsordet KRAM – Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

 

Kamratskap
Respekt
Ansvar
Mod
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gick det med målen från förra samtalet? Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Hur gör jag för att nå de nya målen?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen och kursplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som skolan behöver göra för att eleven ska nå målen och kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.
Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar utöver de som finns i elevens plan.
Namn
Kommentar…