👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Tunabergsskolan 21/22 - socialpedagog

Skapad 2021-08-19 14:24 av Lisa Landerhjelm
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 69 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Tunabergsskolan

  • I början på höstterminen skriver medarbetare sina förslag till överenskommelser och svarar på frågor i unikum. Därefter genomförs enskilda medarbetarsamtal. Under samtalet pratar vi om dina mål och din prestation i relation till målen och till lönekriterierna. 
  • I början av höstterminen ska ni sätta mål i ämneslagen för ämneslagets arbete under läsåret. Under läsåret kommer vi att genomföra ett gruppsamtal i ämneslaget där du ges möjlighet att  reflektera och analysera kring ämneslagets arbete och planera framåt tillsammans med dina ämneskollegor.
  • I början av vårterminen erbjuds du möjligheten till ett uppföljande samtal. Därefter sker lönesättning. 
  • Innan läsåret är slut utvärderar du dina överenskommelser enskilt, i arbetslag och ämneslag i Teams.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

1. Föregående mål

2. Arbetssituation

Svara på frågorna nedan som rör din arbetssituation. 

 

3. Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Målkortet hittar du i nästa flik. 

 

 

Föregående mål
Arbetssituation
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret.

Du ska skriva 3 (TRE) överenskommelser, en per fråga nedan

Efter ditt samtal skriver du i unikum "väg till målet".

Vi har utgått från skolans övergripande mål i Verksamhetsplanen och lönekriterierna (stöd för bedömning av prestation).

 

Skriv ett mål där du formulerar hur du under läsåret ska utveckla ditt arbete med att 

1. hantera konflikter genomtänkt och bidra med lösningar vid uppkomna problem/svårigheter/konflikter bland elever.

2. förebygga och förbättra elevernas välbefinnande genom olika typer av insatser.

3. i samarbete med elevhälsoteamet, pedagoger samt externa insatser förbättra enskilda elevers och gruppers skolgång.

   

 

 

 

Anteckningar under samtalet
Vägen till målet - beskriv hur du ska arbeta med dina mål