👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snöstorps förskolor - Medarbetarsamtal ht-21

Skapad 2021-08-23 12:21 av Lena Karlsson
Medarbetarsamtal med Snöstorps VO medarbetare.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Varmt välkommen till höstens medarbetarsamtal!

Allmän information om medarbetarsamtal

Samtalet kommer att ha sin utgångspunkt i Bufs vision, Hr-visionen och Bufs lönekriterier. Vi kommer att samtala om ditt nuläge och ditt medarbetar- och aktörskap. Vi kommer också prata om hur du mår, vilka möjligheter du ser i din arbetssituation, om du har en bra balans mellan arbete och fritid? Vilka utmaningar ser du,  vilka styrkor använder du hos dig själv och tillsammans med kollegor? Fundera också på vad du förväntar dig av mig som chef och vad jag kan göra för dig i din utveckling.

Utifrån detta tar vi tillsammans sedan fram årets medarbetarmål/fokusområde som handlar om hur du ska arbeta/utveckla ditt eget lärande, din undervisning och pedagogisk atmosfär utifrån punkterna från HR-visionen.

Självklart finns det även utrymme för det du mer önskar ta upp.

Vi avsätter en timme för samtalet.

BUF´s vision

Vi har ett demokrati- och ett kunskapsuppdrag:

Vi utbildar världsmedborgare. Alla barn och elever får de utmaningar och det stöd de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vi har en idé om lärande:

Vi lär tillsammans i inkluderande, meningsskapande, kreativa, utmanade och undersökande miljöer.

Vi har en idé om verksamhetsutveckling:

I våra förskolor och skolor undersöker medarbetarna effekterna av undervisningen och utvecklar verksamheten i ett kollegialt lärande.

 

HR-vision

Du……

 • engagerar dig och är delaktig vid alla former av utvecklingsarbete.
 • visar på en konstruktiv förmåga i problemlösning.
 • samarbetar för att höja kvaliteten.
 • är en god förebild för elever och kollegor 

BUF´s lönekriterier

 • Samverkan
 • Utveckling
 • Mötet
 • Ledar/medarbetarskap

 

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast en vecka före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. 

Hjärtligt välkommen!

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

Hälsa och arbetsmiljö:

Ditt mående har betydelse för ditt arbete och vice versa. Därför är det viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Hur är din hälsa? Hur mår du? Har du förutsättningar att göra ett bra jobb? Känner du att du har en bra balans mellan de olika delarna i livet, arbete, familj, fritid osv.?

 

Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att du:

 • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt
 • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
 • Håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag
 • Är professionell i ditt bemötande

Ledarskap:

 

Kompetens:

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig och medveten pedagog.

Som medarbetare ansvarar du för din utveckling genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds och komma med egna förslag till utveckling.

Jag vill också ha dina tankar kring hur du tar ansvar för det utvecklingsarbete som pågår på förskolan/skolan och där det kollegiala lärandet ingår.

Jag önskar även dina tankar kring övrig kompetensutveckling du ser behov av för att öka kvaliteten i verksamheten.

 

Övrigt

Medarbetarmål:

Fundera på mål du själv ser att du behöver sätta för egen del. Utöver det kan vi under samtalet komma överens om ytterligare mål, eventuellt kan vi som ledning också ha beslutat oss för något gemensamt mål omkring våra utvecklingsprocesser för alla medarbetare.

 

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal i mars.
Namn
Kommentar…