👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Eriksbergsskolan årskurs 7-9 HT21

Skapad 2021-08-24 10:00 av David Indremo
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Onsdag 1 september och torsdag 2 september slutar alla elever vid lunch. På eftermiddagen under någon av dessa dagar kommer varje elev att ha ett utvecklingssamtal med sin mentor. Mentor meddelar vilken tid som gäller och om ni ses digitalt eller fysiskt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

 

Så här ska jag nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…

"Extra anpassningar ges för att eleven ska ges förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Dokumentationen av extra anpassningar sker i ett fritextfält. Detta fält får inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna."

Beskrivning av extra anpassningar