👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Katrineholms grundskolor åk 1-3

Skapad 2021-08-25 07:15 av Sofia Norén Berglund
Samtalsmall för Katrineholms grundskolor åk 1-3
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och min sociala utveckling.

Under mitt utvecklingssamtal kommer vi bland annat att prata om:

 • Hur jag trivs i skolan och om jag känner mig trygg där.
 • Min sociala utveckling.
 • Min kunskapsutveckling.
  • Var är vi?
 • Mål och överenskommelser. 
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?

Du som vårdnadshavare får gärna svara på frågorna  på fliken Frågor till vårdnadshavare, inför samtalet.

Vad måste jag tänka på när jag skriver i Unikum?

Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten får du inte skriva känsliga personuppgifter.  Känsliga personuppgifter är uppgifter som handlar om din eller någon annans hälsa, sexualliv, etniskt ursprung, religiös övertygelse och/eller politisk åsikt.

Du får inte heller skriva personuppgifter som kan betraktas som integritetskänsliga, som till exempel beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper.

Detta gäller för alla som skriver i Unikum.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Trygghet och trivsel
Lärande och ansvar
Kunskaper och förmågor
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Hem och skola
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här finns det/de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  När jag väljer utvecklingsområde så utgår jag från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra. Inför varje nytt utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mitt/mina utvecklingsområden.

Vart ska vi?
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…