👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Särskolan i Östhammars kommun

Skapad 2021-08-25 10:33 av Kristin Blom
Samtalsmall för Särskolan i Östhammars kommun
Grundsärskola 7 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Punkter vi kommer att prata om:

  • Min sociala utveckling.
  • Jag visar ett/några av mina arbeten/planeringar.
  • Vi tittar på min kunskapsutveckling. (Under fliken Kunskaper i Unikum.)
  • Vi utvärderar mina tidigare överenskommelser.
  • Vi pratar om vilka ämnen/förmågor jag vill förbättra.

 

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

.

Lgr11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lgr11 kapitel 2 Bedömning (och betyg)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Sammanfattande kommentar
Namn
Kommentar…

Titta under fliken Kunskaper i Unikum och läs din bedömning, kommentarer och framåtsyftande kommentarer i de olika ämnena. Utifrån detta underlag samt din kunskap om dig själv ska du som elev sätta upp mål/överenskommelser för din sociala utveckling/din kunskapsutveckling. 

 

Kunskaper Läs igenom dina omdömen och fundera kring omdömena med hjälp av nedanstående frågor.

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

 Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…