👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallbodaskolorna ht21 åk4

Skapad 2021-08-30 07:31 av Mikael Höglund
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Under utvecklingssamtalet kommer vi prata om elevens utveckling, kunskaper och trivsel. Vi följer upp IUP-mål från tidigare utvecklingssamtal.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle per termin, där läraren, eleven och vårdnadshavare samtalar om hur elevens utveckling och kunskaper kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till läroplanen och kunskapskraven. Samtalet utgår från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal. 

Den formativa bedömningen sker genom kontinuerlig återkoppling i undervisningen samt i utvecklingssamtalet där läraren informerar om vad eleven behöver utveckla. 

 

Inför samtalet Här nedan kan elev eller vårdnadshavare, om man vill, skriva om det är något särskilt man vill ta upp på utvecklingssamtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanen.

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans nationella kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Klicka här om du vill se kursplanerna för grundskolan.>>

 

Skriftlig Individuell UtvecklingsPlan

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera extra på att uppnå den närmaste tiden. Planen används i skolarbetet och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under samtalet. Inför nästa termins samtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i målen i läroplanen för grundskolan. 

Elevens mål Utgår från kunskapsbedömningen med ev utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…