👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal för Bårslöv/Gantofta förskoleområde2021/2022

Skapad 2021-09-01 03:26 av Moa Wikstrand
Samtals och dokumentationsmall för chef och medarbetare.
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal! Under medarbetarsamtalet kommer vi att prata om ditt uppdrag på förskolan. Förbered dig genom att svara på frågorna i samtalsmallen. I slutet av samtalet skapar vi en medarbetarplan med specifika mål för just dig! 

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Instruktion

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Samtalet syftar till att skapa dialog kring verksamhetens mål och medarbetarens uppdrag.  

För att kunna svara på frågan behöver mål och aktiviteter i verksamhetsplanen för Bårslöv/Gantofta förskoleområde 21/22 vara väl kända av dig som medarbetare. 

Underlaget är indelade i fyra områden:

 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

 

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

Jag har en roll som syftar till att bidra till stadens gemensamma uppdrag. För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag har jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Att veta vilka förväntningar och vad som ingår i den roll jag har är därför viktigt. Om jag är väl förtrogen med vilka mål och vilken riktning verksamheten har kan jag ta ansvar för att detta blir verklighet.

Medarbetaren
Chefen

JAG SKAPAR VÄRDE 

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgrupper och verksamhetens behov i fokus.

Medarbetaren
Chefen

 JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång.

 

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor.

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mitt uppdrag...
 • Mål...
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Uppföljning