👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal på Hågadalsskolan LÅ21/22 - skolsköterska

Skapad 2021-09-03 14:14 av Lena Olsson
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetardialog på Hågadalsskolan

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet. Vi återknyter till målen från det gångna året och skriver nytt målkort utifrån verksamhetsplanen.

 • Under läsåret följs dina och skolans mål upp kontinuerligt.

 • Under vårterminen träffas vi för att diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 • Vid ett lönesamtal under våren meddelas din lön i sin helhet.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet. Du hittar dokumenten i Teams - Filer - Mapp "Skolans planer, rutiner och regler".

 • Verksamhetsplan 2021
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Elevhälsoplan (intern)

Arbetssituation

Medarbetardialogen ska vara ett samtal och en reflektion kring din arbetssituation och dina uppdrag.

Målkort

Som en del av din förberedelse, ta del av årets Verksamhetsplan 2021. 

Arbetssituation
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Grunden i ditt uppdrag utgår från Centrala elevhälsans riktlinjer för din verksamhet samt skolans verksamhetsplan. I uppdraget ingår även att ha kunskap om och följa skolans elevhälsoplan och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. Vi sätter tillsammans upp nya mål under vårt samtal.

Utvärdering av dina mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning av dina mål inför vårens uppföljande medarbetarsamtal
Namn
Kommentar…

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta uppföljande samtal genom att ta del av "stöd för bedömning av prestation". Den har du fått kopplad till dig här i unikum.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp.

Utifrån dina uppdrag under året, vad har du lyckats med och vad kan förbättras?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan sommarens ledighet fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har gått. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Dina mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…