👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog på Hågadalsskolan LÅ 21/22 - lärare i förskoleklass

Skapad 2021-09-03 04:09 av Lena Olsson
Uppsala kommun Medarbetardialog - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 0 - 7 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetardialog på Hågadalsskolan

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet. Vi återknyter till målen från det gångna året och skriver nytt målkort utifrån verksamhetsplanen.

 • Under läsåret följs dina och skolans mål upp kontinuerligt.

 • Under vårterminen träffas vi för att  diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.

 • Vid ett lönesamtal under våren meddelas din lön i sin helhet. (Det kan se olika ut beroende på facklig tillhörighet).

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till skolans styrdokument och skolans övriga planer. Du hittar planerna i Teams - Filer - Mapp "Skolans planer, rutiner och regler".

 • Verksamhetsplan 2021
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan (intern)

Arbetssituation

Medarbetardialogen ska vara ett samtal och en reflektion kring din arbetssituation och uppdrag.

Målkort

Som en del av din förberedelse, ta del av årets Verksamhetsplan 2021.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Grunden i ditt uppdrag utgår från skolans styrdokumenten samt skolans verksamhetsplan 2021. I uppdraget ingår även att ha kunskap om och följa skolans elevhälsoplan och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsplanen 2021 ligger till grund för formuleringen av årets mål.

Utvärdering av dina mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning av dina mål inför vårens uppföljande medarbetarsamtal
Namn
Kommentar…

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta uppföljande samtal genom att ta del av "stöd för bedömning av prestation" utifrån din yrkesgrupps lönekriterier. Den har du fått kopplad till dig här i Unikum. Vi vill att du beskriver hur och med vad du arbetat och bidragit med för att nå skolans mål.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat.
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare.
Beskriv hur och med vad du arbetat och bidragit med för att nå skolans mål. Ge exempel.
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan sommarens ledighet fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har varit. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal utan följs upp i nästa års medarbetardialog. Dina mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…