👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandlyckeskolans samtalsmall åk 3-4, HT21

Skapad 2021-09-07 08:53 av Carina Nilsson
Samtalsmall F-3
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Jag har också tagit fram arbeten som jag vill visa för mina föräldrar. 

Dagordning vid utvecklingssamtalet:

  • Hur har arbetet med överenskommelser från förra terminen gått?
  • Jag går igenom "Min utveckling" och "Mitt lärande".
  • Vi diskuterar hur jag kan komma vidare i min utveckling och i mitt lärande.
  • Vi sammanfattar och skriver en ny överenskommelse.
  • Övrigt som elev, vårdnadshavare och mentor önskar ta upp.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" samt "Ansvar och inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Trygghet och studiero
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Detta är jag bra på (styrkor i skolarbetet):
Jag lär mig på bästa sätt genom att:
Jag skulle vilja visa mitt arbete om:
I detta arbete har jag lärt mig/utvecklat min förmåga att:
Jag skulle vilja/behöva lära mig mer om (bli bättre på):
För att nå mitt/mina mål kan jag:
Så här kan skolan/läraren hjälpa mig::
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…