👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Östra grundskolan HT 21

Skapad 2021-09-07 14:03 av Caroline Skogersson
Skolverkets mall
Grundskola 12 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varmt välkomna till terminens utvecklingssamtal!

Förberedelser inför utvecklingssamtalet

Vi har avsatt 30 minuter till varje samtal. Du kommer att vara ledare i ditt eget samtal.

Detta är ett led i att du ska kunna ta ett större ansvar för ditt eget lärande! Under mötet ska vi prata om hur du har lyckats sedan förra mötet och blicka framåt.

Varje termin leder du ditt utvecklingssamtal för hemmet och mentor. 

 

Punkter vid utvecklingssamtalet

1) Hälsa alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.

2)  Berätta om tre positiva saker från skolstarten.

3) Det finns skolämnen och arbetsuppgifter som jag tycker särskilt mycket om och/eller har lyckats väl i. Vilka ämnen och motivera?

4) Det finns skolämnen och arbetsuppgifter som jag tycker är något svårare. Vilka ämnen och motivera?

5) Ansvarstagande. (Pricka in var du uppskattar att du är. Prick längst ut=alltid, T.ex. om du upplever att du alltid kommer i tid till lektionerna sätter du en prick längst ut.)

6) Titta på underlaget från förra terminen. Har jag uppnått mina mål. Motivera

7) Formulera tre mål för terminen

8) Övrigt från hemmet, mentorer och elev

9) Tacka alla som har kommit på samtalet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i grundskolans läroplan >>

1. Berätta om tre positiva saker som hänt under skolstarten eller förra terminen (t.ex. något du har lärt dig, har varit med om eller nya intryck).
2. Det finns skolämnen och arbetsuppgifter som jag tycker särskilt mycket om och/eller har lyckats väl i. Vilka ämnen och motivera?
3. Det finns skolämnen och arbetsuppgifter som jag tycker är något svårare. Vilka ämnen och motivera?
5. Ansvarstagande. (Pricka in var du uppskattar att du är. Glad gubbe=alltid, T.ex. om du upplever att du alltid kommer i tid till lektionerna trycker du glad gubbe)

7) Formulera tre mål för terminen 

Mål 1. Vad kan jag göra för att uppnå målen? Vilken hjälp behöver jag från skolan? Vilken hjälp behöver jag från hemmet?
Mål 2. Vad kan jag göra för att uppnå målen? Vilken hjälp behöver jag från skolan? Vilken hjälp behöver jag från hemmet?
Mål 3. Vad kan jag göra för att uppnå målen? Vilken hjälp behöver jag från skolan? Vilken hjälp behöver jag från hemmet?