👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maserskolans samtalsmall ht-21

Skapad 2021-09-08 12:32 av Åsa Bellskog
Grundskola 13 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Individuell utvecklingsplan

På den här sidan finns beskrivning av de kunskaper/förmågor vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera speciellt på att utveckla under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom detta under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att utvärdera hur det gått. De överenskommelser som dokumenteras här är relaterade till de nationella målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Förra samtalet
Elevens starka sidor
Kunskapsutveckling
Social utveckling
Vem gör vad?