👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Uppsävjaskolan 21/22

Skapad 2021-09-08 03:04 av Katarina Lehrberg
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till samtal kring de utvecklingsmål som du ska arbeta mot detta läsår samt hur du uppfattar din arbetssituation.

Under läsåret kommer du i olika sammanhang, i grupp och enskilt tillsammans med Katarina/Zandra, få möjlighet att fokusera dessa frågor. Du förbereder och dokumenterar här i Unikum.

Kort info om arbetsgång:

  1. Fliken Återblick. Här ska du genom att titta tillbaka i förra årets samtalsmall ta med några av dina klokaste tankar in i nytt läsår.

  2. Fliken Min arbetssituation. Här dokumenterar du före och efter samtal med Katarina eller Zandra.

  3. Fliken Målkort. Här kommer du dokumentera och följa upp de mål du sätter i förbättringsarbetet.

  4. Fliken Uppföljning feb. Här reflekterar du (även i dina målkort) hur ditt arbete fungerar mitt i läsåret.

  5. Fliken Reflektion juni. Här summerar du (även i dina målkort) och ser tillbaka på året och dina resultat.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

ÅTERBLICK

Gå in i din samtalsmall från 20/21 och läs vad du skrev i din reflektion i juni. Om du inte har någon sådan nedskriven reflektion funderar du på vad du tänker blir viktigt för dig detta arbetsår.

Här nedan skriver du några korta punkter som du vill komma ihåg och ta med in i årets arbete.

 

Återblick

 

 

MIN ARBETSSITUATION Fundera över frågeställningarna nedan och skriv ner dina tankar. Frågorna handlar om sådant som ofta påverkar hur du upplever din arbetsmiljö. Vid medarbetarenkät 2021 fick vi tydligt förbättrade värden så vi fortsätter att fokusera på de områden som vi såg behövde stärkas vid tidigare undersökningar. I den sista rutan tar du upp annat som du anser ska beröras.

MÅLKORT 22/22

I målkorten ska du beskriva sådant som du ska arbeta med som förbättrar den verksamhet som du finns i.

Utifrån våra olika roller på skolan kan det handla om många olika saker men arbetar du direkt med elever så är mål från VP 21 viktigt att utgå ifrån. Målkortet kan handla om sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? Mål kan även handla om att lyckas i ett speciellt elevärende. Om du har prioriterat att gå en fortbildning ska det synas i ditt målkort och om du ansvarar eller bidrar extra mycket i något speciellt utvecklingsområde bör det finnas med.

Målen ska vara utvärderingsbart senast vi läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det.

Du gör ett målkort för varje nytt mål.

Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Målbeskrivning Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet. Exempel: Alla elever i svenska har godkänt i juni Alla vh använder Skola 24 F som det är tänkt. I mitt klassrum finns minst 5 olika delar som medför ökad tillgänglighet i lärandet. Mina elever avger 100 % positiva svar för frågeområdena som rör arbetsro.
Aktiviteter Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet. Vad ska du göra?
Utvärdering Har du gjort de aktiviteter du planerade? Hur långt har du tagit dig mot målet du beskrev ovan? Frågorna besvaras under våren i februari och juni. Skriv datum efter det du skriver.
UPPFÖLJNING I FEBRUARI Nu går du in i dina målkort (fliken målkort) och skriver hur arbetet går i utvärderingsrutan. Datera din kommentar. Sedan skriver du några kommentarer i de två första rutorna nedan.

REFLEKTION VID AVSLUTAT LÄSÅR

 

Reflektion juni Nu är det dags att dra slutsatser och ge dig själv några ord på vägen inför nästa läsår. Först ska du slututvärdera i dina målkort. Gå in i fliken Målkort. Därefter skriver du här om hur du ser på dina resultat. För lärare, förskollärare och fritidspersonal är det viktigt att koppla resultatet du har fått till det önskade läge i kort perspektiv som finns i VP 2021 för skola, förskoleklass och fritidshem.