👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test UBG

Skapad 2021-09-09 12:08 av Linda Abramsson Martins
En gemensam mall för Upplands-Brogymnasiets elever.
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin genomförs ett utvecklingssamtal, elever granskar sina omdömen under fliken [Kunskaper] samt besvarar frågorna under avsnittet [Egen reflektion]. Mentor dokumenterar under samtalet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Egen reflektion, fyll i frågorna nedan inför samtalet

Ansvar
Namn
Kommentar…
Trivsel
Namn
Kommentar…
Studieresultat
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieplan
Namn
Kommentar…
Programspecifika samtalspunkter (Exempelvis: APL, Individuellt val)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor.  Planen utvärderas vid nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering