👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luleå Medarbetarsamtal och Lönekriterier för innevarande läsår

Skapad 2021-09-12 09:10 av Marie-Helen Menmark
Lönesamtalet är ett tillbakablickande samtal där chef och medarbetare utvärderar föregående års prestation kopplat till uppdrag, individuell mål- och utvecklingsplan samt Luleå kommuns bedömningskriterier. Genom samtalet ska du som medarbetare få förståelse för bedömning och ny lön i samband med löneöversynen. Luleå kommuns bedömningskriterier och huvuduppdrag ska vara väl kända av alla medarbetare.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Denna text gäller vid lönesamtal.

Nu sker planering inför nästa lönesamtal. För att förberedelserna inför samtalet ska kunna göras behöver chefen klicka på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Under samtalet samtalar ni sedan kring bedömningen av föregående års prestation och eventuella likheter/ olikheter. Chef gör efter samtalet en bedömning kring varje bedömningskriterier; Engagemang, Ansvar samt Kompetens.

Det är chefens uppgift att bedöma medarbetares arbetsprestationer och visa på sambandet mellan arbetsresultat och lön. För att göra så objektiva bedömningar som möjligt behöver vi bedömningskriterier.

Både chef och medarbetare skriver under (i vårt fall blir det bekräftar att man varit med på mötet i Unikum) samtalsmallen för att bekräfta att samtalet har ägt rum.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Uppdrag kommande år Ditt uppdrag är en viktig del av Luleå Kommuns verksamhet och du bidrar till att skapa värde för medborgarna. Hur ser du på ditt uppdrag kommande år. Vad skulle du vilja förbättra ytterligare i ditt sätt att arbeta? Har du några nya intresseområden inom ramen för vårt uppdrag?

Utvecklingsinsatser Du selar en viktig roll för verksamhetens framgång. Vad behöver du och vad kan du själv utveckla? Vilka kunskaper och förmågor kan du stärka för att lyckas ännu bättre med ditt arbete?

Arbetssituation och arbetsmiljösnitt Hur upplever du arbetsglädjen och arbetsklimatet? Hur ser du på arbetsbelastningen och möjlighet till balans mellan arbete och fritid? Har vi tolerans för olikheter på arbetsplatsen? Vilka förväntningar har du på mig och vilken återkoppling vill du ge mig.

Utveckling av verksamheten Dina idéer är viktiga för oss. På vilket sätt kan vi utveckla oss? Vilka förslag har du på förbättringar i vårt sätt att arbeta?

Karriär och framtid Vilken roll ser du att du kan ha i Luleå kommun?

Övrigt i livet Ditt liv är bestående av flera delar. Finns det något i ditt liv som påverkar dig och ditt arbete som du vill att jag ska känna till?

Plan för uppföljning

Underlag till lönesamtalet från medarbetare och chef

Vid 2021 års lönesamtal bedöms hela 2020 års prestation kopplat till grunduppdrag, individuell mål- och utvecklingsplan samt Luleå kommuns bedömningskriterier.

 

Engagemang
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kompetens
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…