👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Gullbrandstorps förskolor 2021/2022

Skapad 2021-09-14 09:25 av Liselotte Forsling
Medarbetarsamtal Gullbrandstorps förskolor 2021/2022
Medarbetarsamtal 20 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt medarbetarsamtal ht-2021!

Underlag för medarbetarsamtalen och återkopplingssamtal finns samlat här i Unikum. 

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att utgå ifrån i samtalet. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast tre dagar före samtalet.

När vi samverkar i Unikum, är vi båda väl förberedda inför samtalet och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal.  

Allmän information om medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett medarbetarsamtal ska ske minst en gång per år. Medarbetarsamtalet ska höra ihop med återkopplingssamtal och det årliga lönesamtalet.

Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit med fokus på ditt uppdrags ansvar, uppgifter, arbetssituation samt utvecklingsområden.

Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. 
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås.

Under fliken återkopplingssamtal finner du underlag för samtalet som kommer att äga rum under vårterminen.

Hjärtligt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Hälsa och arbetsmiljö:

Ditt mående har betydelse för ditt arbete och vice versa. Därför är det viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att du:

 • Bidrar till gott arbetsklimat med god stämning, och tillåtande klimat och samarbete
 • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i verksamheten med respekt
 • Tar ansvar för att verksamheten ska fungera utifrån både organisatoriska och pedagogiska aspekter  
 • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör
 • Håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag
 • Är professionell i ditt bemötande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ledarskap:

Du är ledare och förebild för de barn, kollegor samt vårdnadshavare som du möter i ditt arbete.
 • Du förväntas bidra till att det skapas förutsättningar för varje barn till omsorg, utveckling och lärande utifrån Läroplanens intentioner.
 • Du förväntas skapa undervisning utifrån miljö, material och anpassa ditt förhållningssätt för att barn ska ges möjlighet att utvecklas och utmanas i sitt lärande.
 • Ditt arbete med barnen genomsyras av kreativitet och nyfiket utforskande, baserat på barns behov och intresse.
 • Du arbetar för att främja barns lek och lustfyllda lärande.
 • Du bidrar till att verksamhetens kvalitet utvecklas utifrån framtagna mål  och utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
 

Kompetens:

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål.

Som medarbetare ansvarar du för din utveckling genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds och komma med egna förslag till utveckling. Du förväntas att använda och sprida den kompetens du besitter.

Kompetens handlar även om hur du tar ansvar/bidrar till det utvecklingsarbete som pågår på förskolan och där det kollegiala lärandet ingår.

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

Medarbetarmål:

Fundera på mål du själv ser att du behöver sätta för egen del i relation till förskolans utvecklingsområden.

Dokumentation: Hur gör vi barnen mer delaktiga i dokumentationen så de får möjlighet till reflektion över sitt eget lärande?

Likvärdig förskola: Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla barn? Vi utgår från samspelet mellan den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön.

Likvärdig förskola: Hur kan vi öka samarbetet mellan avdelningarna i såväl organisatoriska som pedagogiska sammanhang?

 

Hållbar utveckling - hälsoperspektivet: förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Naturvetenskap – teknik, fysik och kemi: förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Matematik: förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

Du kan även fungera ut ett personligt mål du önskar arbeta mot under året.

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Underlaget för detta samtalet är överenskommelserna från medarbetarsamtalet i höstas.

Vi kommer att se på ett nytt nuläge samt koppla insatserna till lönekriterierna.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…